KREDİ KARTI AİDATI VE KREDİ DOSYA MASRAFLARI GERİ ALINABİLİR  »» MEB İşi Kitabına Uydurmada İyi Kıvırıyor.  »» Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Zonguldak Şubesi olarak 4. geleneksel piknik şenliğinde bir araya geldi.  »» UZAKTAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ  »» HİZMETLİLER BİR DEFAYA MAHS US SINAVSIZ MEMUR OLMALI  »» ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLENDİRMESİ  »» İLKSAN İl ve İlçe Temsilcileri toplantısı yapıldı.   »» ÜYELERİMİZE FERDİ KAZA SİGORTASI  »» İLKSAN SEÇİMLERİ  »» Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Zonguldak Şubesi olarak Tüm Üyelerimizin ve İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutlar Ülkemiz ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dileriz.  »» TEÇ SEN ZONGULDAK İL TEMSİLCİLİĞİ HAYKIRIYOR   »» TEÇ-SEN: "ŞEFlerin Sorunlarını Bilmezden, Görmezden ve Duymazdan Gelen Zihniyete Karşı Direniş Başlatıyoruz"   »» TEÇ-SEN: "Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Bilgilendirme."  »» TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI ZONGULDAK İL TEMSİLCİLİĞİ (Sendikamızın Kuruluş, Eğitim Çalışanlarının Kurtuluş Günü Kutlu Olsun)   »» Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem AKDEMİRi Makamında ziyaret ettik.  »» Yönetmelik Taslağı  »» "Sözleşmeli Personelin Kadroya geçişinde 4/Cli Eğitim Çalışanları Unutulmasın  »» Teçsen Çaycuma Temsilciliği Duyurusu  »» MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TUZU KOKTU  »» Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Zonguldak İl Temsilciliği Tüm Annelerimizin Anneler Gününü Kutlar.  »»

Sayfaya Hoşgeldiniz!

Duyurular

MEB İşi Kitabına Uydurmada İyi Kıvırıyor.

Mili Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre "Şube Müdürlüğü" kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavına girmek ve başarılı olmak zorunludur. Hal böyle iken MEB 657 S.K. un 76. maddesine göre şube müdürü ataması yapmaktadır. İlimizde eğitim denetmeni olarak görev yapan bir kişi bu yöntemle Bolu İl MEMe Şube Müdürü olarak atanmıştır. Tabii ki bu işin yasal zeminlerde peşini bırakmayacağız. Ancak görülmektedir ki MEB gerek hülle ve gerekse 76. madde yöntemi ile yandaş sendikalarının üyelerine makam peşkeş çekmede kitabına uydurma işini iyi kıvırıyor.

UZAKTAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ

BAKANLIĞIMIZIN "Öğretmenlere Uzaktan Yüksek Lisans" yapma imkanı veren projesinin Tüm Eğitim Çalışanlarını kapsamsı için yaptığımız müracaat olumlu yanıt geldi. Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.03.2013 tarih ve 227454 Sayılı yazıları ile "Söz Konusu PYroje Baknlığımızın Tüm Çalışyanlarını Kapsaycak Şekilde Değerlendirilecektir" şeklinde cevap verilmiştir.

HİZMETLİLER BİR DEFAYA MAHS US SINAVSIZ MEMUR OLMALI

Hizmetlilerin Sınavsız Memur Olması Talebimiz Kamu Personeli Danışma Kurulunda Görüşülecek" Milli Eğitim Bakanlığı merkez/taşra teşkilatı okul ve kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan lise mezunu eğitim çalışanlarının bir defaya mahsus olmak kaydıyla sınav olmaksızın memur kadrolarına geçirilmesi talebiyle T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına yönetmelik değişikliği için Teç-Sen resmi başvuru yapmıştı. Talebimiz ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı sendikamıza vermiş olduğu 06/03/2013 tarih ve 1372 sayılı yazında; "... yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi hususu da değerlendirilmiş olup, gündemde yer alan konulara ilişkin çalışmaların Mart ayı içersinde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır." Denilerek, Teç-Senin başlattığı "Sınavsız Görevde Yükselme"lerin önünü açacak bir uygulamanın ilk adımı tamamlanmıştır. Ayrıca, Başkanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde; sınavsız görevde yükselmeler ile ilgili çalışmanın tamamlandığı ve Mart ayında yapılacak toplantıda karar altına alınacağı sendikamız yetkililerine iletilmiştir. Eğitim çalışanlarının Sınavsız Görevlerinde yükselmeleri için atılan adımlar dikkatle izlenmesi gereken önemli bir adımdır. Çünkü bu güne kadar yapılan tüm yükselmelerin tamamının sınavla olması, bazı sendikaların sınav zamanlarında eğitim çalışanlarını "Sınavda size yardım edeceğiz" v.b. yalanlarda kandırmaya çalışıp sınavları rant kapısı gibi görmesi eğitim çalışanlarının mutlak talebi olan "Sınavsız Görevde Yükselme" önünde önemli bir tehlikedir. Teç-Sen Sendikası , "Sınavsız Görevde Yükselme" uygulamasının biran önce hayata geçmesi ve eğitim çalışanlarının "Sınav Ne Zaman Açılacak" sorusunu sormadan, eğitimlerini tamamladıkları an itibarıyla görevlerinde yükselmelerinin sağlanması için gerekli olan tüm adımları, görüşmeleri ve çalışmaları yapmaktadır. Kamuoyuna ve Eğitim çalışanlarına saygıyla duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLENDİRMESİ

18 Kasım 2012 tarih ve 28471 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik ile Mili Eğitim Müdürlüklerinin yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 13 Hizmet Birimi ve Birim sayısınca Şube Müdürlüğü Kadrosu Tahsis Edilmiştir. Yani mevcut 5 Şube Müdürünün varlığı göz önüne alındığında 8 adet münhal Şube Müdürlüğü oluşmuştur. Bu kadrolara asaleten atma yapılıncaya kadar geçici görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemlerin nasıl yürüyeceği MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2012/43 ve 44 Sayılı Genelgeleri ile açıklanmıştır. Buna göre Şube Müdürlüğü görevlendirmelerinde öncelikle EÖH dışı personel, ikinci olarak Okul ve Kurum Müdür ve Müdür Yardımcıları, üçüncü olarak öğretmenlerden görevlendirme yapılması gerekmektedir. Ancak, ne varki bu Genelge ile birlikte yetkili sendika başta olmak üzere tüm öğretmen sendikalarında GİH sınıfına karşı bir sınıfsal savaş başlatılmış, her türlü istiskal ve saldırı had safhaya ulaşmıştır. Müteakibinde de MEB çark ederek 2012/44 sayılı Genelgesini 2012/46 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırmıştır. Bu durum sadece öncelik hakkını kaldırmış, GİH sınıfı personelerin Şube Müdürlüğüne görevlendirilmesinin önünü kapatmamıştır. Hal böyle iken, Zonguldak Mili Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Memurların Zencisi Değildir Sloganı ile yola çıkan yetkili sendikanın sınıfsal savaşına boyun eğerek ne hukuka, nede hakkaniyete uymayan bir tavır sergileyerek, hiçbir objektif kriter gözetmeksizin tamamen Eğitim Bir Sen emrine amade bir listeyi onay için Valilik Makamına sunmuştur. Valilik Makamınca da bu listeler aynen onaylanarak sendikal sınıf ayrımcılığına geçit verilmiş, böylece Eğitim Çalışanları arasında zalimane bir eda ile, çalışma barışı bozulmuş ve vijdanlar yaralanmıştır. Yetkilileri bu haksız uygulamaya dur demeye davet ediyoruz. Yetkilileri zulmün uygulayıcısı değil, hukukun uygulayıcısı olmaya davet ediyoruz. Yetkilileri zalimane güçlüden yana değil, hakdan yana olmaya davet ediyoruz Yetkilileri ayrıcalıklı sendikanın emrine amade değil, Türk Hukukunun emrine amade olmaya davet ediyoruz KISACASI KAMUDA ADAM KAYIRMAYA DUR DİYORUZ. İŞTE HAYKIRIYORUZ, HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAYCAĞIZ. HALİL SEZER TEÇ-SEN İL BAŞKANI

İLKSAN İl ve İlçe Temsilcileri toplantısı yapıldı.

İl ve İlçe temsilcilerimizi bilgilendirme seminerlerinin sonuncusu 24 Kasımda Sakarya-Karasuda gerçekleştirildi. 24 Kasımda gerçekleşen toplantıya; Sakarya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Yalovadan gelen temsilcilerimiz katıldı. İlimiz Merkez İlçeyi temsilen toplantıya Halil SEZER ve Yaşar ŞEKERCİ katılmışlardır. Temsilcilerim toplantıya gitmeden sendika yetkililerini ziyaret ederek taleplerini almışlardır. Eğitim Bir-Sen görüşme randevusu vermeyerek, işyeri temsilcisi Sayın Ahmet KAHYA ile İLKSANı kapatın yeter şeklinde talep iletmiştir. İLKSAN üyesi Çalışanlarımızın talepleri Merkez İlçe Temsilcileri Halil SEZER ve Yaşar ŞEKERCİ tarfından iletilmiş ve toplantıya katılanlar tarfından takdir toplamıştır.

ÜYELERİMİZE FERDİ KAZA SİGORTASI

TEÇ-SEN Üyesi tüm eğitim çalışanları 20.000.-TL lik ferdi kaza sigortası kapsamına alınmıştır.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Zonguldak Şubesi olarak Tüm Üyelerimizin ve İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutlar Ülkemiz ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dileriz.

Yönetmelik Taslağı

Zonguldak İl Temsilciliğinin MEB Personelinin atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin görüş ve önerilerinin yer aldığı taslak Teç- Sen Genel Merkezine gönderilmiştir.

HAK İÇİN TEÇ-SEN...

TEÇ-SEN Broşür

TEÇ-SEN Broşür

Hak İçin TEÇ-SEN

Teçsen Çaycuma Temsilciliği Duyurusu

19 Mayıs 2011 tarihinde Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesinde 13:00-16:00 saatleri arasında Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı yapılacaktır. Tüm Eğitim Çalışanları davetlidir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Zonguldak İl Temsilciliği Tüm Annelerimizin Anneler Gününü Kutlar.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağınız tek liman annelerdir. Hakları ödenmez. Tüm ANNELERİN Anneler Günü kutlu olsun.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslak Şeklinde Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetli, Memur, VHKİ, Şef, Ambar Memuru,Sayman,Teknisyen,Mimar, Mühendis,Tekniker,Aşçı, Bekçi, Şoför, vb. kadrolarda görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin yönetmelik taslağı yayımlandı.

İL BAŞKANIMIZDAN 1 MAYIS KUTLAMA MESAJI ÜLKEMİZDE VE TÜM DÜNYADAKİ EMEKÇİLERİN BİRLİK, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLAN 1 MAYIS BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, BU BİRLİK VE DAYANIŞMANIN TÜM İNSANLIĞA DAHA GÜZEL BİR GELECEK SAĞLAMAYA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDERİM. HALİL SEZER TEÇ-SEN İL TEMSİLCİSİ

1 MAYIS MARŞI Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Vermeyin insana izin kanması ve susması için Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider

AÇLIK GREVİne destek amaçlı FAKS Dilekçe Eylemi Sendikamızca eğitim çalışanlarının mali ve özlük sorunlarının çözümü için başlatılan "Açlık Grevi"ne katılan veya katılamayan eğitim çalışanlarının "Açlık Grevi"ne destek vermelerini bekliyoruz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ANKARA Eğitim çalışanlarının yıllardır maruz kaldığı hak kayıplarının iadesi, kurum içinde uygulanan Ek-Ders ve Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin adaletli dağılımının sağlanması, kurum içinde uygulanan farklı kadro-farklı anlayış bakışının bütüncül hale getirilmesi, insan onuruna yakışır modern çalışma hayatının gereği olan Görev Tanımı ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması, 4-C ve benzeri istihdam uygulamalarına son verilmesi, Kariyer ve Liyakat temelinde görevlerde yükselme sınavlarının yapılması ve görevde yükselme sınavlarında uygulanan farklı kadrolara farklı sınav ücreti uygulamasının ve Sınav Başarı Puanının ortadan kaldırılması, şef eğitim çalışanlarının ek-ders ve denge tazminatı sorunlarının çözümü için Ankarada 17 Nisan 2011 Pazar günü Apdi İpekçi Parkında başlayan ve devam eden "AÇLIK GREVİ"ne destek veriyorum. Eğitim çalışanlarının üvey evlat muamelesine son vermek için eğitim çalışanları tarafından başlatılan "Açlık Grevi"nin amacında; Milli Eğitim Bakanlığının kendi personellerine sahip çıkması ve özlük ve mali sorunlarının çözümü için öncelik alarak çözümden yana taraf olan yaklaşım göstermesi istenmektedir. Bu nedenle; 17 Nisan 2011 Pazar günü Ankara Abdi İpekçi Parkında eğitim çalışanları tarafından başlatılan "Açlık Grevi"ne destek verdiğimi bildirir, Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hak taleplerinin çözümü için Bakanlığımızın öncelik alması temennimizdir. ..../04/2011 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Ad Soyadı İmza

Dikkat UYARI

HİZMETLİ; MEMUR ; ŞEF; TEKNİKER-TEKNİSYEN &8211; AŞCI ; ŞOFÖR- BEKÇİ-AMBAR MEMURU- VHKİ- SAYMAN-USTA ÖĞRETİCİ-MİMAR- MÜHENDİS-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ARKADAŞLARIMIZIN DİKKATİNE Değerli Eğitim Çalışanları, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının varlığından rahatsızlık duyan bazı sendikalar bu günlerde bizim kadrolarımızı hatırlamaya başladılar. Kendi aralarındaki yetkili olma kavgaları içerisinde maalesef sendikamız son yıllardaki yükselişini ve çalışmalarını çekemediklerinden dolayı kendilerince Sendikamızın kapatıldığı veya kapatılacağı yönünde asılsız ve şeref ve hasiyete sığmayan davranışlar içine girmişler ve maalesef üye sömürgeciliğine başlamışlardır. Biz bu senaryoları her yıl yaşamaktayız ve her defasında üyelerimizi ve sömürgeci sendikaları uyarmaktayız. Dikkat edin Malum yetki belirleme zamanı geldi. 10 ay boyunca kapımızdan içeri girmeyen, bizi hatırlamayan sayın sendika yetkilileri 2 aylığına bizleri hatırlıyorlar. BİZİ DÜŞÜNDÜKLERİNDEN değil, yine dolgu malzemesi olacağımızdan ihtiyaç duyuyorlar... Şirin gözükecekler, yapamayacakları vaatleri verecekler, benim mesai arkadaşımda maalesef ya müdür korkusundan, yada tayin korkusundan yine üye olacak. PİRİM VERMEYELİM, DİK DURMASINI BİLELİM Siyasallaşmaya HAYIR diyen Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasına, Solcu dediler.. Sağcı dediler... Kominist dediler... Ve İslamcı dediler... Demeye de devam edecekler. ÇÜNKÜ ALIŞKANLIKLARI GEREĞİ BİZLERİN HERHANGİ BİR SİYASİ GRUBA YAKLAŞMAMIZ, YANAŞMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORLAR. İNANMAYA DA DEVAM EDECEKLER. SENARYO hep Aynı, aktörler hep aynı maalesef filmin sonu yok... Biz Eğitim çalışanı olarak bu filmi daha önce izledik, aktörleri de tanıdık, tabanının isteklerine sırtını dönen yapılar ve organizasyonlar, TARİHİ ESER olarak MÜZELERE kaldırılır. Düşünün &8212;18 yıldır yoktular... bizleri hatırlamadılar&8230; Ezilmemize göz yumdular. AİT OLDUĞUN YER KADROLARININ VE MESAİ ARKADAŞLARININ VAROLUŞ MÜCADELESİNİN BAŞLATTIĞI YER TEÇ-SENDİR. "Unutmayın Geçmişi hatırlamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar."

30 NİSAN 2011 CUMARTESİ GÜNÜ YENİ ÖĞRETMEN EVİNDE 15:30 İLE 18:00 SAATLERİ ARASINDA TEÇSEN ZONGULDAK İL BAŞKANLIĞINCA KAYNAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının Eğitim Çalışanları adına geçmişten günümüze kadar yapmış olduğu Tüm Eğitim Çalışanlarına yönelik faaliyetlerle ilgili bilgilendirme ve kaynaştırma toplantısına Üye olan veya olmayan Tüm Eğitim Çalışanları davetlidir.

Özlük ve Ekonomik Haklarımızın Dile Getirilmesi İçin Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Olarak 17 Nisan 2011 Tarihinde Başkent Ankara da Sıhhiye Meydanında Açlık Grevindeyiz.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikasının Çok Değerli Üyeleri; Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği, Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği, Görev Tanımları, Özel Hizmet Tazminatı Oranları, Çalışma Süreleri, Mesai Dışı Çalışmalara Ücret Ödenmesi, Personele Diğer Hizmet Sınıflarına Verilen Değer Gibi Değer Verilmesi, Vb. Gibi Özlük ve Ekonomik Haklarımızın Dile Getirilmesi İçin Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Olarak 15 Nisan veya 17 Nisan 2011 Tarihinde Başkent Ankara da Sıhhiye Meydanında Başlayacak Olan Açlık Grevi Eylemine Katılmak İsteyen Üyelerimiz İsimlerini 11 Nisan 2011 tarihi mesai bitimine kadar İlçeler İlçe Temsilciliklerine, İl Merkezinde Görevli Üyelerimiz İl Yönetimine Bildirmelerini Rica Ederim.
İletişim:
Merkez:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ali KARAOĞLU 0 533 541 41 92
Alaplı:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Deniz MERSİNLİ
Çaycuma:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Erdoğan KOYMAT
Devrek:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Satılmış OVALI
Kdz Ereğli:
Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Hüseyin PAMUKÇUOĞLU
Gökçebey:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgin YILMAZ

17 Nisan 2011 Tarhinide başlayan "AÇLIK GREVİ" eylemimiz tüm hızıyla devam ediyor

17 Nisan 2011 Tarhinide başlayan "AÇLIK GREVİ" eylemimiz tüm hızıyla devam ediyor

Zonguldak İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Zonguldak İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu 25 Eylül 2010 tarihinde büyük bir çoşkuyla tamamlandı. Sendikamız Zonguldak İl Başkanlığınca yapılan Olağan Genel Kurulda İl Başkanlığına Halil SEZER seçildi.

TEÇ-SEN : Zonguldak İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Zonguldak İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu 25 Eylül 2010 tarihinde büyük bir çoşkuyla tamamlandı. Sendikamız Zonguldak İl Başkanlığınca yapılan Olağan Genel Kurulda İl Başkanlığına Halil SEZER seçildi. Sendikamızın kurulduğu günden bu güne kadar Zonguldak İl Başkanlığını yürüten başta Muhammet ÖZDEMİR olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, Zonguldak İl Başkanlığına seçilen Halil SEZER ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.